Pu’u_O_Hoku_Ranch_Hawaii

Pu’u O Hoku Ranch – Molokai, Hawaii, USA